Odaberite vrstu pregleda koju želite obaviti u jednoj od naših ambulanti:

Kardiološka ambulanta:

dr. Marin Bištirlić, spec. kardiologije

ORL ambulanta:

doc.dr. Mario Bilić, ORL specijalist/ plastični kirurg glave i vrata

dr. Ivan Baraka, spec.ORL/ plastični kirurg glave i vrata

Ortopedska ambulanta

Branko Dupor, dr.med., spec ortopedije

Opća kirurgija

dr Natalija Lučev, spec. opće i abdominalne kirurgije

dr. Jakov Mihanović, spec. opće i abdominalne kirurgije

Traumatološka ambulanta

dr. Nikolina Bratošević Vučićić, spec. traumatologije

Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija

Prof.dr.sc. Zdenko Stanec, spec.plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije

Prof.dr.sc. Srećko Budi, spec. plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije

dr. Mladen Mešter, plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija

Ambulanta za vaskularnu kirurgiju

Prof.dr.sc. Mirko Šarlija, spec.vaskularne kirurgije

Neurološka ambulanta

dr. Damir Mišlov, spec.neurologije

Internistička ambulanta

dr. Natalija Ljubičić, spec. gastroenterologije

Neurokirurška ambulanta

prof.dr.sc. Gojko Buljat, spec. neurokirurgije/opće kirurgije

dr. Ivica Francišković, spec. neurokirurgije

Urološka ambulanta

dr. Kažimir Markulin, spec. urologije

Reumatološka ambulanta

prim.dr.sc. Želimir Maštrović, spec. reumatologije i fizikalne medicine s rehabilitacijom

Ambulanta za ultrazvučnu dijagnostiku

Dr. Željko Tolić, spec.radiologije