Specijalistički pregledi:

  • ispitivanje sluha, šumova i ravnoteže
  • obrada i savjeti za slušne aparate
  • funkcionalne i estetske operacije
  • kirurški zahvati na glavi i vratu
  • dijagnostika i terapija hrkanja
  • ispiranje ušiju