Minimalno invazivna kirurgija budućnost je medicine.

Umjesto tradicionalnih “otvorenih” operacija, većina zahvata koji se izvode na tijelu, danas se mogu izvoditi kroz neki od oblika minimalno invazivne kirurgije. Minimalno invazivni zahvati nisu samo promijenili način na koji kirurzi izvode operaciju, nego je promijenjena čitava strategija i pristup operativnom zahvatu. U svim granama kirurgije, ukoliko je moguće, bit će preferiran odgovarajući minimalno invazivni zahvat.

Minimalno invazivna kirurgija, kirurška je tehnika pri kojoj se operacije izvode kroz male otvore posebno specijaliziranim istrumentima ili endoskopom. Kirurg može vidjeti područje na kojem se izvodi zahvat pomoću optičkog vlakna koji se uvodi u tijelo kroz endoskopsku sondu, te istovremeno raditi na tom području sa nizom drugih kirurških instrumenata, koji se također provode kroz endoskopske sonde do ciljanog mjesta. Endoskopski zahvat može se izvesti na svakom organu u tijelu.

1902 godine, Georg Kelling izveo je prvu laparaskopsku operaciju na psu, dok je 1910. godine Hans Christian Jacobeus od Švedske prijavio izvođenje prve laparaskopske operacije na ljudima. U narednih nekoliko desetljeća, brojni pojedinci usavršavali su i unaprijeđivali laparoskopiju. Minimalno invazivna kirurgija bila je vrlo ograničena zbog slabe vidljivosti unutar otvora u tkivu, no tada je uvedena kompjuterski navođena TV kamera. Ova tehnološka inovacija omogućila je povećanu sliku sa područja koje kirurg obrađuje vidljivu na ekranu ispred kirurga, dok su mu istovremeno obje ruke slobodne za izvođenje kompleksnih laparoskopskih procedura.

Kako na tržište izlaze sve napredniji medicinski sustavi za video nadzor tijekom operacije i instrumenti za ovu vrstu zahvata, postupno će svi operativni zahvati koje danas medicina poznaje prerasti u endoskopske. No, važnija od uređaja je vještina kirurga, koji mora proći zahtjevnu stručnu edukaciju za izvođenje endoskopskih operacija. Stoga je važno znati koji stupanj vještine i iskustva vaš kirurg ima, prije nego što se podvrgnete takvom obliku operacije.

Cilj minimalno invazivne kirurgije jest da se ciljani zahvat uspješno izvrši, a da to tijelo pacijenta što lakše podnese, smanjujući pritom post-operativnu bol, ožiljke, te da se istovremeno ubrza proces zacjeljivanja, smanjivši pritom mogućnost post-operativnih komplikacija. Nelagoda, bol i potencijalne trajne posljedice u obliku nepokretnosti ili čak smrti povezani sa konvencionalnom kirurgijom obično se događaju uslijed trauma koje nastaju u procesu otvaranja tkiva, a rjeđe od same operacije tog tkiva. Trauma koja nastaje tijekom pristupanja ciljanom području značajno je manja kada se primjenjuje minimalno invazivni zahvat.
Mnogo je potencijalnih prednosti minimalno invazivne kirurgije u odnosu na konvencionalnu ili otvorenu kirurgiju – poput smanjene boli, smanjeni gubitak krvi, kraći boravak u bolnici poslije operacije (zato je često zovu i jednodnevna kirurgija – budući da pacijent može isti dan biti otpušten kući) i stoga kraći period oporavka.
Svi zahvati koji se izvode u Poliklinici Mešter su minimalno invazivni zahvati.