Kada vas liječnik uputi psihologu kao dio terapije kod kroničnih bolova, to nikako ne znači da vaš liječnik smatra da ste ludi ili da ste umislili problem.

Dapače, ako vas je liječnik poslao psihologu, to znači da je svjestan emocionalnih utjecaja koje kronični bolovi mogu imati na pacijenta. To znači da vaš liječnik zauzima multi-disciplinaran pristup vašem problemu, u kojem će moći kombinirati dogovarajuću terapiju lijekovima, fizikalnu terapiju i razgovor sa psihologom ili akupunkturu. Budući da su kronički bolovi izazvani sa više uzroka, to obično zahtijeva i rješavanje problema na više nivoa.

Ali zašto baš psihologa?

Kronični bolovi uključuju i emocionalnu komponentu. 1979 godine, Međunarndno udruženje za istraživanje boli je promijenilo definiciju boli. Bol je dakle „osjetilno i emotivno iskustvo“ što bismo mogli protumačiti i na slijedeći način: bol ima svoje fiziološke i emocionalne strane, te postoji čak i ako se ne može utvrditi uzrok. Bol postoji jednostavno zato jer ju pacijent osjeća (ili vjeruje da osjeća bol).

Pisati ćemo još o samoj boli i o stanjima koja uzrokuju bol, no zasad je važno naglasiti da kronična bol može imati ozbiljan psihološki utjecan na vaš život.

Evo nekih izjava pacijenata koji pate od kroničnih bolova:

  • Ne mogu raditi od tolikih bolova, zbog čega se osjećam beskorisno.
  • Više nisam svoj od kada se moj cijeli život počeo vrtjeti oko boli.
  • Osjećam se usamljeno i izolirano jer nitko ne razumije moje stanje i bolove.
  • Stalno se žalim na bolove – samo se sažaljevam! Trebala bih se više smijati..
  • Ne mogu više napraviti ni najjednostavniji zadatak. Totalni sam promašaj.

Kada Vam ovakve misli dominiraju umom, teško je nositi se sa kroničnim bolovima. Možda ste poduzeli odlučne korake da riješite bolove na fiziološkoj razini, ali se emocionalno možete još uvijek osjećati kao da ste zarobljeni u boli.

Psiholog vam može pomoći kako biste se naučili nositi sa svojim stanjem kroničnih bolova.

Pomoću bihevioralnih terapijskih tehnika, psiholog će vam pomoći da uočite i promijenite svoje negativne misli – misli koje mogu čak i povećati bol. Psiholog će vam pomoći da se nosite sa depresijom, anksioznošću ili drugim mentalnim stanjima koja se povezuju sa kroničnom boli.

Učinak terapije kod psihologa uvelike će ovisiti o vama, ali je svakako bitno da budete potpuno iskreni u vezi svoje kronične boli i načinu kako ta bol utječe na vaše misli, odnose, karijeru i samopoštovanje. Glavni cilj te terapije jest da vam pomogne da živite svoj život maksimalno kvalitetno i da se znate na pravilan način nositi sa kroničnom boli.