Vene su krvne žile koje vraćaju neoksigeniranu krv iz vanjskih dijelova tijela nazad u srce i pluća. Kada vene postanu pretanke ili povećane, pune zavinutih dijelova, nazivamo ih varikoznim venama. Općenito, vene na nogama i butinama imaju tendenciju da postanu varikozne.

Zadebljanja, uvinuti dijelovi ili proširenja na venama nazovamo varikozitetima.

Varikozitetne vene mogu se formirati bilogdje na tijelu, ali se najćešće stvaraju na nogama.

U Hrvatskoj čak trećina ukupne populacije ima problem proširenih, varikoznih vena.

Varikozne vene su također i rezultat nasljednih faktora, te starenja.

Vene na nogama su ili površinske ili duboke.

Površinske vene, zajedno sa kapilarima, smještene su blizu površine kože. Ove vene su najpodložnije stvaranju varikoziteta. Također, u tu skupinu žila sklonim stvaranju varikoziteta spadaju i vene perforatori, koje povezuju površinske vene s onim dubokima.
Duboke vene su obavijene mišićima i veznim tkivom, koji pomažu pri pumpanju krvi iz vena i natrag u srce. Vene imaju jednosmerne zaliske, koji sprječavaju nastajanje varikoziteta.
Općenito, krv putuje iz površinskih vena u duboke, otkuda dalje putuje kroz sustav većih vena nazad u srce.